Biomag info

Stránky https://www.biomag.cz/info/ slouží jako zdroj o aktuálním stavu produkce zařízení Biomag®, o aktuálních verzích software a návodů k použití jednotlivých přístrojů.

Dozvíte se zde také aktuální pokyny pro uživatele, informace o mimořádných akcích a podobně.

Zdravotnický prostředek BIOMAG® třídy IIa v souladu s platnou legislativou pro zdravotnické prostředky podléhá pravidelným kontrolám funkčnosti a bezpečnosti.

Pro zdravotnický prostředek BIOMAG®, který je používán poskytovatelem zdravotní péče, je první bezpečnostně technická kontrola výrobcem předepsána po 2 letech od data uvedení do provozu. Každá další kontrola je předepsána po 12 měsících. Po 8 letech od uvedení do provozu je každá další kontrola předepsána po 6 měsících.

Zdravotnický prostředek BIOMAG® určený pro individuální využití v domácí péči je první servisní kontrola výrobcem předepsána po 2 letech od data uvedení zařízení do provozu. Každá další kontrola je předepsána po 24 měsících. V případě nedodržení tohoto doporučení výrobce nemusí nést odpovědnost za případné škody.

Zdravotnický prostředek BIOMAG® vybavený lithiovou baterií je vždy interval bezpečnostně technické kontroly, nebo servisní kontroly každých 12 měsíců od data uvedení přístroje do provozu.

 

Bezpečnostně technickou kontrolu, nebo servisní kontrolu provádí výrobce, nebo jím pověřená organizace.

Výroba zdravotnického prostředku je aktivní od 4. 11. 2020.

Verze software
Aktuální firmware: 1v008

Verze návodu
Aktuální nebo starší verzi návodu si můžete vyžádat u výrobce.

Aktuální tiskoviny T4
Instructions for Use – en (revize REV C 22/03 ze dne 31. 3. 2022)
Bedienungsanleitung – de (revize REV C 22/03 ze dne 31. 3. 2022)
Manual de uso – es (revize REV C 22/03 ze dne 31. 3. 2022)
Manuel d‘utilisation – fr (revize REV C 22/03 ze dne 31. 3. 2022)
Instrukcja obsługi – pl (revize REV C 22/03 ze dne 31. 3. 2022)
Návod na použitie – sk (revize REV C 22/03 ze dne 31. 3. 2022)
Návod k použití – cs (revize REV C 22/03 ze dne 31. 3. 2022)
Istruzioni per l‘uso – it (revize REV C 22/03 ze dne 31. 3. 2022)
Manual de instruções – pt (revize REV C 22/03 ze dne 31. 3. 2022)
Navodila za uporabo – sl (revize REV C 22/03 ze dne 31. 3. 2022)
Інструкція з експлуатації – uk (revize REV C 22/03 ze dne 31. 3. 2022)
Hướng dẫn sử dụng – vi (revize REV C 22/03 ze dne 31. 3. 2022)
Manual de utilizare – ro (revize REV C 22/03 ze dne 31. 3. 2022)
Használati útmutató – hu (revize REV C 22/03 ze dne 31. 3. 2022)
Руководство по эксплуатации – ru (revize REV C 22/03 ze dne 31. 3. 2022)

Starší tiskoviny T4
Instructions for Use – en (revize REV B 21/01 ze dne 6. 1. 2021)
Bedienungsanleitung – de (revize REV B 21/01 ze dne 6. 1. 2021)
Manual de uso – es (revize REV B 21/01 ze dne 6. 1. 2021)
Manuel d‘utilisation – fr (revize REV B 21/01 ze dne 6. 1. 2021)
Instrukcja obsługi – pl (revize REV B 21/01 ze dne 6. 1. 2021)
Návod na použitie – sk (revize REV B 21/01 ze dne 6. 1. 2021)
Návod k použití – cs (revize REV B 21/01 ze dne 6. 1. 2021)
Istruzioni per l‘uso – it (revize REV B 21/01 ze dne 6. 1. 2021)
Manual de instruções – pt (revize REV B 21/01 ze dne 6. 1. 2021)
Navodila za uporabo – sl (revize REV B 21/01 ze dne 6. 1. 2021)
Інструкція з експлуатації – uk (revize REV B 21/01 ze dne 6. 1. 2021)
Hướng dẫn sử dụng – vi (revize REV B 21/01 ze dne 6. 1. 2021)
Manual de utilizare – ro (revize REV B 21/01 ze dne 6. 1. 2021)
Használati útmutató – hu (revize REV B 21/01 ze dne 6. 1. 2021)
Руководство по эксплуатации – ru (revize REV B 21/01 ze dne 6. 1. 2021)
Návod k použití – cs (revize REV A 20/10 ze dne 22. 10. 2020)

Důležité uživatelské informace a pokyny
Možnost stažení platných produktových a systémových certifikátů výrobků Biomag® na https://www.biomag.cz/certifikaty/. Starší verze si můžete vyžádat u výrobce.

Výroba zdravotnického prostředku je aktivní 4. 11. 2020.

Verze software

Aktuální firmware: Lu3DeV207

Verze návodu
Aktuální nebo starší verzi návodu si můžete vyžádat u výrobce.

Aktuální tiskoviny T5
Instructions for Use – en (revize REV D 22/03 ze dne 31. 3. 2022)
Bedienungsanleitung – de (revize REV D 22/03 ze dne 31. 3. 2022)
Manual de uso – es (revize REV D 22/03 ze dne 31. 3. 2022)
Manuel d‘utilisation – fr (revize REV D 22/03 ze dne 31. 3. 2022)
Instrukcja obsługi – pl (revize REV D 22/03 ze dne 31. 3. 2022)
Návod na použitie – sk (revize REV D 22/03 ze dne 31. 3. 2022)
Návod k použití – cs (revize REV D 22/03 ze dne 31. 3. 2022)
Istruzioni per l‘uso – it (revize REV D 22/03 ze dne 31. 3. 2022)
Manual de instruções – pt (revize REV D 22/03 ze dne 31. 3. 2022)
Navodila za uporabo – sl (revize REV D 22/03 ze dne 31. 3. 2022)
Інструкція з експлуатації – uk (revize REV D 22/03 ze dne 31. 3. 2022)
Hướng dẫn sử dụng – vi (revize REV D 22/03 ze dne 31. 3. 2022)
Manual de utilizare – ro (revize REV D 22/03 ze dne 31. 3. 2022)
Használati útmutató – hu (revize REV D 22/03 ze dne 31. 3. 2022)
Руководство по эксплуатации – ru (revize REV D 22/03 ze dne 31. 3. 2022)

Starší tiskoviny T5
Instructions for Use – en (revize REV C 21/02 ze dne 17. 2. 2021)
Bedienungsanleitung – de (revize REV C 21/02 ze dne 17. 2. 2021)
Instrukcja obsługi – pl (revize REV C 21/02 ze dne 17. 2. 2021)
Használati útmutató – hu (revize REV C 21/02 ze dne 17. 2. 2021)
Navodila za uporabo – sl (revize REV C 21/02 ze dne 17. 2. 2021)
Návod na použitie – sk (revize REV C 21/02 ze dne 17. 2. 2021)
Návod k použití – cs (revize REV C 21/02 ze dne 17. 2. 2021)
Manual de uso – es (revize REV C 21/02 ze dne 17. 2. 2021)
Istruzioni per l‘uso – it (revize REV C 21/02 ze dne 17. 2. 2021)
Manual de utilizare – ro (revize REV C 21/02 ze dne 17. 2. 2021)
Інструкція з експлуатації – uk (revize REV C 21/02 ze dne 17. 2. 2021)
Hướng dẫn sử dụng – vi (revize REV C 21/02 ze dne 17. 2. 2021)
Manuel d‘utilisation – fr (revize REV C 21/02 ze dne 17. 2. 2021)
Manual de instruções – pt (revize REV C 21/02 ze dne 17. 2. 2021)
Руководство по эксплуатации – ru (revize REV C 21/02 ze dne 17. 2. 2021)
Instructions for Use – en (revize REV B 21/01 ze dne 14. 1. 2021)
Bedienungsanleitung – de (revize REV B 21/01 ze dne 14. 1. 2021)
Instrukcja obsługi – pl (revize REV B 21/01 ze dne 14. 1. 2021)
Használati útmutató – hu (revize REV B 21/01 ze dne 14. 1. 2021)
Navodila za uporabo – sl (revize REV B 21/01 ze dne 14. 1. 2021)
Návod na použitie – sk (revize REV B 21/01 ze dne 14. 1. 2021)
Návod k použití – cs (revize REV B 21/01 ze dne 14. 1. 2021)
Manual de uso – es (revize REV B 21/01 ze dne 14. 1. 2021)
Istruzioni per l‘uso – it (revize REV B 21/01 ze dne 14. 1. 2021)
Manual de utilizare – ro (revize REV B 21/01 ze dne 14. 1. 2021)
Інструкція з експлуатації – uk (revize REV B 21/01 ze dne 14. 1. 2021)
Hướng dẫn sử dụng – vi (revize REV B 21/01 ze dne 14. 1. 2021)
Manuel d‘utilisation – fr (revize REV B 21/01 ze dne 14. 1. 2021)
Manual de instruções – pt (revize REV B 21/01 ze dne 14. 1. 2021)
Руководство по эксплуатации – ru (revize REV B 21/01 ze dne 14. 1. 2021)
Návod k použití – cs (revize REV A 20/10 ze dne 22. 10. 2020)

Důležité uživatelské informace a pokyny
Možnost stažení platných produktových a systémových certifikátů výrobků Biomag® na https://www.biomag.cz/certifikaty/. Starší verze si můžete vyžádat u výrobce.

Výroba zdravotnického prostředku je aktivní od 4. 11. 2020

Verze software
Aktuální firmware: 2.00

Verze návodu
Aktuální nebo starší verzi návodu si můžete vyžádat u výrobce.

Aktuální tiskoviny T7
Návod k použití – cs (revize REV C 22/03 ze dne 31. 3. 2022)
Manual de instruções – pt (revize REV C 22/03 ze dne 31. 3. 2022)
Instructions for Use – en (revize REV B 21/02 ze dne 18. 2. 2021)
Manual de uso – es (revize REV B 21/02 ze dne 18. 2. 2021)
Használati útmutató – hu (revize REV B 21/02 ze dne 18. 2. 2021)

Starší tiskoviny T7
Návod k použití – cs (revize REV B 21/02 ze dne 18. 2. 2021)
Návod k použití – cs (revize REV A 21/01 ze dne 22. 01. 2021)

Důležité uživatelské informace a pokyny
Možnost stažení platných produktových a systémových certifikátů výrobků Biomag® na https://www.biomag.cz/certifikaty/. Starší verze si můžete vyžádat u výrobce.

Výroba veterinárního technického prostředku je aktivní od 20. 6. 2013.

Verze software
Aktuální firmware: 1v231

Verze návodu
Aktuální nebo starší verzi návodu si můžete vyžádat u výrobce.

Aktuální tiskoviny TV1

Návod k použití – cs (revize REV D 21/04 ze dne 12. 4. 2021)
Instructions for Use – en (revize REV D 21/04 ze dne 15. 4. 2021)
Instrukcja obsługi – pl (revize REV D 21/04 ze dne 15. 4. 2021)
Manuel d‘utilisation – fr (revize REV D 21/04 ze dne 15. 04. 2021)
Руководство по эксплуатации – ru (revize REV D 21/04 ze dne 15. 4. 2021)
Bedienungsanleitung – de (revize REV Ca 18/05 ze dne 16. 5. 2018)
Manual de usuario – es (revize REV Ca 18/03 ze dne 14. 3. 2018)
Istruzioni per l´uso – it (revize REV Ca 18/03 ze dne 30. 3. 2018)
Manual de instruções – pt (revize REV Ca 18/03 ze dne 16. 3. 2018)

Starší tiskoviny TV1
Návod k obsluze – cz (revize REV Ca 18/02 ze dne 28. 2. 2018)
Návod k obsluze – cz (revize REV B 16/03 ze dne 21. 3. 2016)
Návod k obsluze – cz (revize REV A 13/09 ze dne 23. 9. 2013)
Bedienungsanleitung – de (revize REV B 16/07 ze dne 16. 7. 2016)
Bedienungsanleitung – de (revize REV A 13/10 ze dne 21. 10. 2013)
User Manual – en (revize REV Cb 18/05 ze dne 15. 5. 2018)
User Manual – en (revize REV Ca 18/04 ze dne 20. 4. 2018)
Service Manual – en (revize REV A 14/11 ze dne 18. 11. 2014)
Manual de usuario – es (revize REV B 16/03 ze dne 22. 3. 2016)
Manual de usuario – es (revize REV A 14/04 ze dne 24. 4. 2014)
Istruzioni per l´uso – it (revize REV B 15/10 ze dne 11. 10. 2015)
Instrukcja obsługi – pl (revize REV Ca 18/05 ze dne 16. 5. 2018)
Instrukcja obsługi – pl (revize REV A 15/03 ze dne 10. 3. 2015)
Manuel d´utilisation – fr (revize REV A 13/11 ze dne 13. 11. 2013)

Důležité uživatelské informace a pokyny
Možnost stažení platných produktových a systémových certifikátů výrobků Biomag® na https://www.biomag.cz/certifikaty/. Starší verze si můžete vyžádat u výrobce.

Výroba zdravotnického prostředku byla ukončena dne 11. 3. 2021.

Verze software
Aktuální firmware: 1v231

Verze návodu
Aktuální nebo starší verzi návodu si můžete vyžádat u výrobce.

Aktuální tiskoviny T1
Návod k použití – cs (revize REV J 20/10 ze dne 22. 10. 2020)
Návod na obsluhu – sk (revize REV I 20/03 ze dne 18. 3. 2020)
User Manual – en (revize REV I 20/04 ze dne 3. 4. 2020)
Bedienungsanleitung – de (revize REV I 20/04 ze dne 3. 4. 2020)
Istruzioni per l‘uso – it (revize REV I 20/05 ze dne 15. 5. 2020)
Manuel d‘utilisation – fr (revize REV I 20/05 ze dne 15. 5. 2020)
Instrukcja obsługi – pl (revize REV I 20/04 ze dne 10. 4. 2020)
Kezelési útmutató – hu (revize REV I 20/04 ze dne 10. 4. 2020)
Manual de usoario – es (revize REV I 20/05 ze dne 31. 5. 2020)
Manual de instruções – pt (revize REV I 20/05 ze dne 31. 5. 2020)
Руководство пользователя – ru (revize REV I 20/05 ze dne 31. 5. 2020)
Інструкція з експлуатації – uk (revize REV I 20/05 ze dne 31. 5. 2020)
Hướng dẫn vận hành – vn (revize REV I 20/05 ze dne 31. 5. 2020)

Starší tiskoviny T1
Návod k obsluze – cs (revize REV I 20/03 ze dne 18. 3. 2020)
Návod na obsluhu – sk (revize REV I 20/03 ze dne 18. 3. 2020)
Návod k obsluze – cz (revize REV Ha 18/12 ze dne 20. 12. 2018)
Návod na obsluhu – sk (revize REV Ha 18/12 ze dne 20. 12. 2018)
Návod k obsluze – cz (revize REV Ga 18/05 ze dne 30. 5. 2018)
Návod na obsluhu – sk (revize REV Ga 18/05 ze dne 30. 5. 2018)
Návod k obsluze – cz (revize REV Fb 17/06 ze dne 30. 6. 2017)
Návod na obsluhu – sk (revize REV Fb 17/06 ze dne 30. 6. 2017)
Návod k obsluze – cz (revize REV Fa 17/03 ze dne 31. 3. 2017)
Návod na obsluhu – sk (revize REV Fa 17/03 ze dne 31. 3. 2017)
Návod k obsluze – cz (revize REV D 16/09 ze dne 16. 9. 2016)
Návod na obsluhu – sk (revize REV D 16/09 ze dne 16. 9. 2016)
Návod k obsluze – cz (revize REV C 16/02 ze dne 11. 2. 2016)
Návod na obsluhu – sk (revize REV C 16/02 ze dne 11. 2. 2016)
Návod k obsluze – cz (revize REV B 15/11 ze dne 30. 9. 2015)
Návod na obsluhu – sk (revize REV B 15/11 ze dne 30. 9. 2015)
Návod k obsluze – cz (revize REV A 13/06 ze dne 1. 6. 2013)
Návod na obsluhu – sk (revize REV A 13/06 ze dne 1. 6. 2013)
User Manual – en (revize REV Ga 18/06 ze dne 1. 6. 2018)
Bedienungsanleitung – de (revize REV Ga 18/06 ze dne 1. 6. 2018)
User Manual – en (revize REV Fb 17/09 ze dne 7. 9. 2017)
Bedienungsanleitung – de (revize REV Fb 17/09 ze dne 7. 9. 2017)
Instructions for Operation – en (revize REV Fa 17/04 ze dne 3. 4. 2017)
Bedienungsanleitung – de (revize REV Fa 17/04 ze dne 3. 4. 2017)
Instructions for Operation – en (revize REV E 16/12 ze dne 1. 12. 2016)
Bedienungsanleitung – de (revize REV E 16/12 ze dne 1. 12. 2016)
Instructions for Operation – en (revize REV D 16/07 ze dne 18. 7. 2016)
Bedienungsanleitung – de (revize REV D 16/07 ze dne 18. 7. 2016)
Instructions for Operation – en (revize REV C 16/03 ze dne 8. 3. 2016)
Bedienungsanleitung – de (revize REV B 15/06 ze dne 1. 6. 2015)
Instructions for Operation – en (revize REV B 15/06 ze dne 1. 6. 2015)
Bedienungsanleitung – de (revize REV A 16/03 ze dne 8. 3. 2016)
Instructions for Operation – en (revize REV A 13/06 ze dne 1. 6. 2013)
Bedienungsanleitung – de (revize REV A 13/06 ze dne 1. 6. 2013)
Istruzioni per l‘uso – it (revize REV Ha 19/10 ze dne 8. 10. 2019)
Manuel d‘utilisation – fr (revize REV Ha 19/10 ze dne 8. 10. 2019)
Istruzioni per l‘uso – it (revize REV Ga 18/12 ze dne 14. 12. 2018)
Manuel d‘utilisation – fr (revize REV Ga 18/12 ze dne 14. 12. 2018)
Istruzioni per l‘uso – it (revize REV Fa 18/01 ze dne 10. 1. 2018)
Manuel d‘utilisation – fr (revize REV Fa 18/01 ze dne 10. 1. 2018)
Istruzioni per l‘uso – it (revize REV D 16/09 ze dne 16. 9. 2016)
Manuel d‘utilisation – fr (revize REV D 16/09 ze dne 16. 9. 2016)
Istruzioni per l‘uso – it (revize REV B 15/11 ze dne 25. 11. 2015)
Manuel d‘utilisation – fr (revize REV B 15/11 ze dne 25. 11. 2015)
Istruzioni per l‘uso – it (revize REV A 13/06 ze dne 1. 6. 2013)
Manuel d‘utilisation – fr (revize REV A 13/06 ze dne 1. 6. 2013)
Instrukcja obsługi – pl (revize REV Ha 19/05 ze dne 31. 5. 2019)
Kezelési útmutató – hu (revize REV Ha 19/05 ze dne 31. 5. 2019)
Instrukcja obsługi – pl (revize REV Fa 17/04 ze dne 26. 4. 2017)
Kezelési útmutató – hu (revize REV Fa 17/04 ze dne 26. 4. 2017)
Instrukcja obsługi – pl (revize REV C 16/07 ze dne 11. 7. 2016)
Kezelési útmutató – hu (revize REV C 16/07 ze dne 11. 7. 2016)
Instrukcja obsługi – pl (revize REV B 15/09 ze dne 15. 9. 2015)
Kezelési útmutató – hu (revize REV B 15/09 ze dne 15. 9. 2015)
Instrukcja obsługi – pl (revize REV A 13/06 ze dne 1. 6. 2013)
Kezelési útmutató – hu (revize REV A 13/06 ze dne 1. 6. 2013)
Manual de usoario – es (revize REV Ha 19/03 ze dne 21. 3. 2019)
Manual de instruções – pt (revize REV Ha 19/03 ze dne 21. 3. 2019)
Manual de usoario – es (revize REV Fa 17/10 ze dne 19. 10. 2017)
Manual de instruções – pt (revize REV Fa 17/10 ze dne 19. 10. 2017)
Manual de usoario – es (revize REV B 16/05 ze dne 18. 5. 2016)
Manual de instruções – pt (revize REV B 16/05 ze dne 18. 5. 2016)
Manual de usoario – es (revize REV A 13/06 ze dne 1. 6. 2013)
Manual de instruções – pt (revize REV A 13/06 ze dne 1. 6. 2013)
Руководство пользователя – ru (revize REV Fa 17/10 ze dne 18. 10. 2017)
Інструкція з експлуатації – uk (revize REV Fa 17/10 ze dne 18. 10. 2017)
Руководство пользователя – ru (revize REV A 13/06 ze dne 1. 6. 2013)
Інструкція з експлуатації – uk (revize REV A 13/06 ze dne 1. 6. 2013)
Hướng dẫn vận hành – vn (revize REV Ha 19/04 ze dne 26. 4. 2019)
Hướng dẫn vận hành – vn (revize REV A 13/06 ze dne 1. 6. 2013)

Důležité uživatelské informace a pokyny
Možnost stažení platných produktových a systémových certifikátů výrobků Biomag® na https://www.biomag.cz/certifikaty/. Starší verze si můžete vyžádat u výrobce.

Výroba zdravotnického prostředku byla ukončena 11. 3. 2021.

Verze software
Aktuální firmware: 328V126

Verze návodu
Aktuální nebo starší verzi návodu si můžete vyžádat u výrobce.

Aktuální tiskoviny T2
Návod k použití – cs (revize REV I 20/10 ze dne 22. 10. 2020)
Navodila za uporabo – si (revize REV H 20/08 ze dne 7. 8. 2020)
User Manual – en (revize REV H 20/04 ze dne 3. 4. 2020)
Kezelési útmutató – hu (revize REV Ga 19/02 ze dne 8. 2. 2019)
Instrukcja obsługi – pl (revize REV Fa 18/11 ze dne 30. 11. 2018)
Bedienungsanleitung – de (revize REV Fa 18/04 ze dne 3. 4. 2018)
Istruzioni per l‘uso – it (revize REV Ea 17/10 ze dne 16. 10. 2017)
Návod na obsluhu – sk (revize REV A 13/11 ze dne 4. 11. 2013)
Upute za uporabu – hr (revize REV A 13/11 ze dne 4. 11. 2013)
Manual de usoario – es (revize REV A 13/06 ze dne 1. 6. 2013)
Manuel d‘utilisation – fr (revize REV A 13/06 ze dne 1. 6. 2013

Starší tiskoviny T2
Návod k obsluze – cs (revize REV H 19/10 ze dne 30. 10. 2019)
Návod k obsluze – cz (revize REV Ga 18/12 ze dne 20. 12. 2018)
Návod k obsluze – cz (revize REV Fa 18/03 ze dne 29. 3. 2018)
Návod k obsluze – cz (revize REV Ea 17/09 ze dne 14. 9. 2017)
Návod k obsluze – cz (revize REV B 16/07 ze dne 30. 6. 2016)
Návod k obsluze – cz (revize REV A 13/11 ze dne 4. 11. 2013)
Bedienungsanleitung – de (revize REV D 16/11 ze dne 11. 11. 2016)
Bedienungsanleitung – de (revize REV C 15/09 ze dne 30. 9. 2015)
Bedienungsanleitung – de (revize REV A 13/06 ze dne 1. 6. 2013)
Instructions for Operation – en (revize REV D 16/11 ze dne 11. 11. 2016)
Instructions for Operation – en (revize REV A 13/06 ze dne 1. 6. 2013)
Kezelési útmutató – hu (revize REV Eb 18/01 ze dne 8. 1. 2018)
Kezelési útmutató – hu (revize REV Ea 17/10 ze dne 17. 10. 2017)
Kezelési útmutató – hu (revize REV A 13/06 ze dne 1. 6. 2013)
Istruzioni per l‘uso – it (revize REV A 13/11 ze dne 3. 11. 2013)
Instrukcja obsługi – pl (revize REV C 17/01 ze dne 25. 1. 2017)
Instrukcja obsługi – pl (revize REV B 16/07 ze dne 18. 7. 2016)
Instrukcja obsługi – pl (revize REV A 13/11 ze dne 4. 11. 2013)
Navodila za uporabo – si (revize REV Ga 20/02 ze dne 28. 2. 2020)

Důležité uživatelské informace a pokyny
Možnost stažení platných produktových a systémových certifikátů výrobků Biomag® na https://www.biomag.cz/certifikaty/. Starší verze si můžete vyžádat u výrobce.

Výroba zdravotnického prostředku byla ukončena 11. 3. 2021.

Verze software
Poslední verze firmware: 1.12

Verze návodu
Aktuální nebo starší verzi návodu si můžete vyžádat u výrobce.

Aktuální tiskoviny T3
Návod k použití – cs (revize REV G 20/10 ze dne 22. 10. 2020)
User Manual – en (revize REV F 20/04 ze dne 3. 4. 2020)
Bedienungsanleitung – de (revize REV Ea 19/05 ze dne 15. 5. 2019)
Instrukcja obsługi – pl (revize REV Ea 19/05 ze dne 17. 5. 2019)
Kezelési útmutató – hu (revize REV Da 18/12 ze dne 7. 12. 2018)
Manual de usoario – es (revize REV Da 18/05 ze dne 22. 5. 2018)
Istruzioni per l‘uso – it (revize REV Da 18/05 ze dne 11. 5. 2018)

Starší tiskoviny T3
Návod k obsluze – cs (revize REV F 20/03 ze dne 18. 03. 2020)
Návod k obsluze – cz (revize REV Ea 18/12 ze dne 20. 12. 2018)
Návod k obsluze – cz (revize REV Da 18/05 ze dne 01. 05. 2018)
Návod k obsluze – cz (revize REV Ca 17/08 ze dne 15. 08. 2017)
Návod k obsluze – cz (revize REV B 15/09 ze dne 30. 09. 2015)
Návod k obsluze – cz (revize REV A 15/02 ze dne 20. 02. 2015)
User Manual – en (revize REV Ca 17/09 ze dne 11. 9. 2017)
Instructions for Operation – en (revize REV A 15/06 ze dne 10. 6. 2015)
Manual de usoario – es (revize REV A 15/02 ze dne 20. 2. 2015)
Kezelési útmutató – hu (revize REV Ca 17/08 ze dne 21. 8. 2017)
Istruzioni per l‘uso – it (revize REV Ca 17/08 ze dne 15. 8. 2017)

 

Důležité uživatelské informace a pokyny
Možnost stažení platných produktových a systémových certifikátů výrobků Biomag® na https://www.biomag.cz/certifikaty/. Starší verze si můžete vyžádat u výrobce.